logotype
Szybkie info:
  • OSP w Kobyłce szuka nowych druhów! - wstąp w nasze szeregi!
  • Rozpoczęło się SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ II.
  • Nowy GCBA już w koszarach!

Losowe zdjęcie

20090526_1136269738_2.jpg

Regulamin

I Charytatywny Turniej Służb Mundurowych piłki nożnej

o puchar Komendantów Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej i Policji

 

1. Cele turnieju:

- zebranie funduszy na leczenie Franciszka Szełemej chorego na "acydurie metylomalonową" oraz cele statutowe Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Fenyloketonurię i Choroby Rzadkie "Ars Vivendi" w którym jest zrzeszony Franek.
- propagowanie aktywnego spędzenia wolnego czasu
- promocja piłki nożnej w gminie Kobyłka
- wyłonienie najlepszych zespołów
- propagowanie 
zasad„fair play

- integracja służb mundurowych

2. Organizator:

- OSP Kobyłka reprezentowana przez Dh. Sebastiana Pilipczuka oraz Dh. Natalię Spinek

3. Termin i miejsce:

- 18-19 maj2019 r. boisko szkolne przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 3 im. Karola Wojtyły w Kobyłce ul. Księdza Marcina Załuskiego 57

4. Uczestnictwo :

- Limit wynosi 20 drużyn. O pierwszeństwie zgłoszenia decyduje termin realizacji przelewu wpisowego

- potwierdzenie udziału w turnieju do 10 maja do godz. 20:00 w wiadomości email: 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  przesłane razem z potwierdzeniem realizacji przelewu.

W zgłoszeniu musi znajdować się :

  1. nazwa drużyny

  2. numer kontaktowy do kapitana/opiekuna

  3. lista zawodników

- zrealizowanie przelewu- wpisowe 250 zł- na konto

Polskiego Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Fenyloketonurię i Choroby Rzadkie "Ars Vivendi"

03 1240 2887 1111 0010 2808 7093

W tytule prosimy umieścić "na cele statutowe"

- drużyny liczą maksymalnie 10 zawodników (cena wpisowego 250 zł) + 20 zł za każdego dodatkowego zawodnika.

minimalny wiek zawodników : 1lat. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji wieku uczestnika w razie zastrzeżeń co do jego pełnoletności.

- liczba uczestników w trakcie rozegrania meczu: 1+5

- zawodnik może reprezentować tylko jeden zespół

- do turnieju mogą zgłaszać się drużyny reprezentowane przez wszelkiego rodzaju służby mundurowe tzn Straż pożarna, policja, wojsko oraz pracownicy GOPR,TOPR, ratownicy medyczni, ZHP, ZHR, strażnicy miejscy, absolwenci uczelni wyższych o profilach mundurowych, straż graniczna.

- w dniu zawodów zawodnicy będą musieli posiadać ważny dokument tożsamości

- Losowanie grup odbędzie się 16 maja o godzinie 20:00 w relacji na żywo na portalu społecznościowym "facebook" bezpośrednio na wydarzeniu "Mundurowi dla Franka"

5. Rozgrywki

-turniej będzie przeprowadzony zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Piłki Nożnej.

- czas gry uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn - nie krótszy niż 2x10 minut - faza grupowa, natomiast faza 1/8, 1/4, 1/2, mecz o trzecie miejsce oraz finał 2x15 minut

- Zawodnicy muszą występować w jednolitych strojach sportowych i w obuwiu sportowym.

- Szczegółowy system rozgrywek zostanie podany po zakończeniu zgłoszeń.

6. Postanowienia końcowe

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych iwynikające z tego powodu wypadki, oraz skutki wypadków w czasie gry każdego z zawodników. Każda drużyna jest odpowiedzialna za własne ubezpieczenie NW., OC. Ze względu na bezpieczeństwo osób (np. przeciwnika) zawodnicy nie mogą grać w okularach, łańcuszkach itp. W przypadku jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku, który spowodował utratę zdrowia własnego oraz u osób drugich, odpowiedzialność prawna spada na ww. osoby. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne uczestników poniesionepodczas trwania turnieju. Drużyny zobowiązane są do utrzymania porządku w szatniach i na

boisku. Kapitan zespołu jest odpowiedzialny za egzekwowanie w/w zakazów wobec

zawodników swojego zespołu. Nie przestrzeganie w/w zakazów może doprowadzić do

czynności dyscyplinarnych wobec drużyny (włącznie z wykluczeniem z turnieju). Wszyscy

uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać go podczas turnieju.

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz na terenie obiektu

- Zgłoszenie do turnieju jest jednoznaczne z przestrzeganiem regulaminu i przepisów gry. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu organizator może nałożyć na

drużynę lub zawodnika karę:

  • Walkower dla drużyny przeciwnej

  • Usunięcie zawodnika lub drużyny z turnieju bez możliwości wycofania wpisowego.

- o interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.

- Organizator, sponsorzy i partnerzy Turnieju zastrzegają sobie prawo do wykorzystania wizerunku zawodników grających w turnieju dla celów marketingowych oraz

przetwarzania danych osobowych graczy (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883).

- W razie rezygnacji z gry w turnieju organizator nie jest zobowiązany do zwrotu opłaconego wpisowego.