logotype
Szybkie info:
  • OSP w Kobyłce szuka nowych druhów! - wstąp w nasze szeregi!
  • Rozpoczęło się SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ II.
  • Nowy GCBA już w koszarach!

Losowe zdjęcie

20090526_1723018313_obraz_016.jpg

Zbigniew Łukijańczuk -  32 lata ciężko i oddanie pełnił funkcję Prezesa, pracując dla Naszej Jednostki, czyniąc ją jedną z najlepszych jednostek ochotniczych Straży Pożarnych w woj. Mazowieckim.

Ponad 40 lat poświęcił służbie na rzecz ochrony przeciwpożarowej, należał do grona najbardziej zasłużonych w powiecie strażaków. Wyróżniała go bogata działalność społeczna, niejednokrotnie potwierdzona uznaniem mieszkańców i władz samorządowych. Jako długoletni działacz był świadkiem i inicjatorem wielu przemian, jakie miały miejsce w Naszej Jednostce.

To w czasie, gdy pełnił funkcję Prezesa OSP, przygotował jednostkę sprzętowo, osobowo i organizacyjnie, do spełnienia standardów włączenia jej do ogólnopolskiego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dzięki jego osobistym staraniom została wybudowana i wyposażona nowa strażnica oraz zakupione zostały 4 nowe samochody ratowniczo-gaśnicze.

Druh Zbigniew, zawsze był zagorzałym promotorem ochrony przeciwpożarowej, którą szerzył wśród młodzieży. To dzięki niemu w naszej jednostce powstała Młodzieżowa Harcerska Drużyna Pożarnicza. Zawsze dzielił się z młodszymi ochotnikami swoją wiedzą i bogatym doświadczeniem. Jego ogromną zaletą była umiejętność łączenia doświadczeń wielu pokoleń druhów, a także umiejętność współpracy na wszystkich płaszczyznach życia społecznego.

Druh Prezes zawsze dbał o dobre imię straży, był autorytetem i godnym wzorem do naśladowania dla wszystkich strażaków.

Był człowiekiem uczciwym i wybitnym. Cechowała go pasja pracy i nieprzeciętny talent organizacyjny. Te działania przełożyły się na obecny obraz naszej jednostki.

Przez wiele lat angażował się w prace Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych rzeczpospolitej Polskiej, wspomagając jednocześnie inne ochotnicze straże w ich rozwoju.

Druh Zbigniew Łukijańczuk za swoje wybitne zasługi został odznaczony:

  • Złotym Medalem "Za zasługi dla Pożarnictwa"
  • Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej - jest to najwyższe odznaczenie Związku, jakim może zostać uhonorowany strażak OSP
  • "Brązową" odznaką "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" - nadaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

 

Chciałbym w imieniu Zarządu i Strażaków OSP Kobyłka, podziękować za długoletnią służbę w Naszej jednostce.
Naczelnik, Krzysztof Kozłowski